O nás

Začátek naší ordinace klinické psychologie sahá do r. 1995 zaregistrováním nestátního zdravotnického zařízení PhDr. Marie Pečená. V r. 2019 proběhla změna právní formy z fyzické osoby na osobu právnickou Psychopoint, s.r.o., přičemž zůstala zachována kontinuita činnosti především po stránce profesní, ale také i po stránce zdravotnicko smluvní a administrativní.

PhDr. Marie Pečená

Klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka, lektorka a koučka

Vzdělání FF UK Praha psychologie, atestace z klinické psychologie a funkční specializace z psychoterapie. 40 let praxe klinické psychologie a psychoterapie.
Absolvovala tyto výcviky: SUR sebezkušenostní psychodynamický výcvik, Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt IGAP (Multi-Di-Mens a Norsk Gestalt institut), Hypnóza a relaxační techniky (III stupně), Integrovaný supervizní výcvik MŠTCH, Psychosomatická problematika – spoluzakladatelka psychosomatické laboratoře. Výzkumná a projektová činnost.
Specializuje se na psychosomatiku, zejména na gynekologicko-porodnickou a sexuální tématiku. Je také lektorkou a supervizorkou různých výcvikových institutů Gestalt, Hypnózy a zejména SUR (8 komunit 5ti letých psychoterapeutických výcviků). Dlouhá léta je lektorkou ve vzdělávání organizací a firem a postgraduálního vzdělávání lékařů a sester. Je i v pozici koučky a výcvikové lektorky v Cílevědomém koučinku (9 dvouletých cyklů).
27 let vede soukromou ordinaci klinické psychologie.

Koníčky jsou toulky přírodou, má ráda lidi, zvířata, zejména psy, a stromy. Baví ji zajímavé projekty, kde výsledkem je konkrétní pomoc.
Motto: „K úspěchu nejede výtah, musí se jít pěkně po schodech“.

Mgr. Ondřej Pečený

Psychoterapeut, psycholog a kouč

Vystudoval psychologii na FF Masarykovy Univerzity v Brně se specializací klinická psychologie. Má akreditovaný kurz psychologa ve zdravotnictví, který mu umožňuje pracovat ve zdravotnických zařízeních. Má 8 let praxe v psychoterapii ve zdravotnictví.
Výcviky: Pětiletý systematický výcvik v psychoterapii absolvoval v INSTEP | Integrativní psychoterapie, následoval tříletý postgraduální výcvik gestalt terapie v Gestalt plus. Prošel výcvikem v klinické hypnóze u prof. Kratochvíla v Kroměříži.
Kromě psychoterapeutických výcviků prošel i akreditovaným výcvikem v Cílevědomém koučinku Agentury MotivP.
Vedle práce ve zdravotnictví je lektorem firemního vzdělávání v komerčním sektoru a vede kurzy akreditované MPSV ČR pro pracovníky v sociální službách.
Je členem výboru České asociace pro psychoterapii.

Jeho hlavním koníčkem je amatérské divadlo, kterému se věnuje již od střední školy, dále hudba, focení, turistika. Baví ho propojování různých oblastí, které spolu zdánlivě nesouvisejí a hledání jejich společných prvků.
Motto: „Netlač vodu, teče sama“