Klinická psychologie

Psychopoint, s.r.o.

nestátní zdravotnické zařízení

Poskytujeme komplexní odbornou psychologickou a psychoterapeutickou péči pro dospělé a dospívající.
Tuto péči můžeme poskytnout i v anglickém jazyku .

Psychologická péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím smluvních partnerů – zdravotních pojišťoven.
Na základě toho poskytujeme bezplatnou péči klientům našich smluvních pojišťoven: VZP (111), VoZP (201), ZPŠ (205), OZP (207), ZPMV (211), RBP (213).


PhDr. Marie Pečená, tf: 608 525 935
Mgr. Ondřej Pečený, tf: 724 185 369
email: psychopoint@email.cz

Ordinace
Tererova 1355/4, 149 00 Praha 4

Objednání do péče, změna termínu návštěvy

Nové pacienty přijímáme po předchozím telefonickém objednání na výše uvedených tlf. číslech. Předem je možné nás kontaktovat také na výše uvedené emailové adrese.
Změnu nebo zrušení termínu návštěvy oznamte, prosím, příslušnému terapeutovi co nejdříve, pokud možno nejpozději 2 dny předem. Celková kapacita psychologické péče, kterou můžeme poskytnout, je omezená, návštěvy jsou pečlivě plánovány. Každý propadlý termín jde na úkor jiných pacientů, kteří by do péče rádi vstoupili.

Naše smluvní zdravotní pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna – VZP (111), Vojenská zdravotní pojišťovna – VoZP (201), Oborová zdravotní pojišťovna – OZP (207), Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – ZPŠ (209), Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra – ZPMV (211), Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna – RBP (213)